Semintjurar

Viking Genetics har för närvarande ingen dextertjur i sin katalog.

Planer på sponsrad dosimport bordlagda

Intresset för att teckna sig för semindoser har varit så svalt att styrelsen beslutat att i nuläget inte initiera import av doser.

På sikt finns det fortfarande intresse av att stötta import av nya linjer via semin. Kontakta styrelsen.