Hälsoläge

Hjälp till att hålla den svenska dexterrasen fri från paratuberkulos!

Det finns en ökad risk för att sjukdomen paratuberkulos som kan spridas till Sverige i samband med import av levande djur. Det är därför viktigt att alla som importerar dexter tar sitt ansvar för att hålla Sverige fritt från denna allvarliga sjukdom.

Paratuberkulos är en allvarlig sjukdom som sprids i det tysta och där symtomen kan vara väldigt vaga och endast synas när djuret blivit äldre. Det är därför viktigt att kontrollera för sjukdomen både vid import och med uppföljande undersökningar i de svenska besättningarna.

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll ger rekommendationer för ökad säkerhet vid import och delar ut ”godkännanden” till importörer som gjort utökad provtagning för sjukdomen vid import. Paratuberkulosprogrammet är ett övervakningsprogram där deltagande besättningar genomgår upprepad provtagning för att säkerställa frihet från sjukdomen.

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll

För råd om smittskydd i samband med import eller köp av djur går det bra att kontakta ansvarig veterinär på Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, se kontaktuppgifter.

Hälsan hos svenska dexterkor

Vi har inga kända hälsoproblem inom rasen i Sverige.

Svenska dexter är fria från chondrodysplasi, vilket innebär att så kallade bulldog-kalvar inte existerar. Läs mer om chondrodysplasi längst ner på denna sida.

En annan genetisk defekt som man funnit inom dexterrasen är PHA. Vi har inte testat våra svenska djur för denna defekt, men inget har hittills tytt på att den finns i vårt djurmaterial. Det är i USA man har upptäckt defekten och troligen är den också vanligast där.

Hälsoprogram för nöt

BVD

BVD-programmet är obligatoriskt.

Paratuberkulos

Paratuberkulosprogrammet är frivilligt, men besättningar som säljer livdjur bör vara med i programmet och för importbesättningar är det att betrakta som obligatoriskt.

Tänk på att en stor andel av våra svenska besättningar har startat med importerade djur, och för att kunna sälja livdjur till dem krävs samma P-status eller högre.

Smittskydd

Glöm inte att tänka på smittskyddet vid inköp och försäljning av djur! Gård & Djurhälsan har mycket bra information på sin hemsida. Följ råden och undvik att köpa in stora och små problem.