Att hålla dexter

Dextern är en intelligent och rörlig ko som har lätt för att lära och det brukar vara lätt att bli vän med. En dexter äter ungefär hälften så mycket och kräver mindre utrymme än en dubbelt så tung ras, men när det gäller skötsel och hantering är det i övrigt inget som skiljer den från andra kor.

dexter i snön
Dextern trivs med att vara ute även på vintern, men djuren måste enligt djurskyddsföreskrifterna ha tillgång till en ligghall.

Foder och bete

Idag finns en medvenhet om att kött från djur som bara äter gräs och grovfoder är nyttigare och mer miljövänligt än kött som producerats med hjälp av kraftfoder och spannmål. Dextern är en utpräglad grovfoderomvandlare och behöver sällan något annat än bete eller grovfoder. De är väl anpassade för att beta naturbeten.

Dexter som diko

Dextern brukar ha lätta kalvningar och är en hängiven mor. Eftersom dextern traditionellt varit en kombinationsras har den mycket mjölk och kalvarna växer därför väldigt bra. Har man tid och intresse har dextern nog med mjölk att vara amko, alltså att föda upp en fosterkalv vid sidan om sin egen kalv. Många dexterkor, inte alla, accepterar en fosterkalv men man måste förstås vara beredd på att lägga ner extra arbete.

Ungdjuren är slaktmogna vid 24-30 månaders ålder och slaktvikterna ligger mellan 145 och 220 kg*. Slaktutbytet ligger runt 56 %*. Välhängt dexterkött är bland det bästa man kan få tag på; oerhört smakrikt och mört.
* Brittiska uppgifter

Dexter som hushållsko

En liten ko med bra köttansätting som mjölkar 10 liter fet och proteinrik mjölk per dag, det låter som den perfekta hushållskon och det är också vad dextern kan vara. Men man ska vara medveten om att i Sverige hålls dexter nästan uteslutande som diko, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att få tag på en ko med dokumenterad produktion och beprövat temperament.

Dexterns mjölk är inte riktigt som mjölkrasernas. Den är naturligt mer homogeniserad, vilket innebär att grädden i stor utsräckning är löst i mjölken och om mjölken får stå flyter inte all grädde upp till ytan. Det blir mindre grädde att kärna smör av, men den skummade mjölken är mycket fetare och i regel väldigt smakrik. Dexterns mjölk är mycket lämplig för ystning. Många dexter producerar beta-kasein av A2-typ.

Förhoppningsvis kommer fler dexter att hållas som hushållskor när besättningarna blir fler, så att vi med tiden får linjer där även avel för mjölkkvalité, mjölkmängd och ett lynne passande en mjölkko prioriteras.

Det bästa man kan göra om man vill ha en hushålls-dexter är att skaffa en trevlig kviga som man själv tränar och mjölkar in när den första kalven kommer.

Dexterost
Mmm, dexterost.