Kontaktpersoner

Avelsråd

För stambokfrågor, livdjurförmedling, importfrågor och avelsfrågor.Daniel Emitslöf
T. 0709-74 06 72
E-post »

Clas Helgstrand
T. 0702-012 774
E-post »

Linda Risberg
T. 0415-33 02 30, 0733-24 39 50
E-post »

Christina Pernholt
T. 070-318 45 31
E-post »

Övriga kontaktpersoner

Andreas Gunnarsson
T. 0733-73 41 10
E-post »

Jonny Johansson
T. 0431-45 16 48, 073-371 64 98
E-post »

Therese Larsson
T. 0587-606 06, 070-263 41 51
E-post »

Webmaster
För annonsering, felrapportering och frågor som gäller hemsidan.
E-post »