Avelsplan

Föreningens målsättning är att bidra till uppbyggnaden av en svensk renrasig och rastypisk dexterstam. En dexter ska vara härdig, lättrörlig, föda sig väl på naturbete och ha en storlek inom rasramen.

Dextern är en kombinationsras som, för sin stolek och utan att gå till överdrift, ska ge rikligt med mjölk och ha en god köttansättning.

God fertilitet, lätta kalvningar, trevligt temperament och bra klövar är sjävklara egenskaper hos ett lämpligt avelsdjur.

Den svenska dexterstammen är helt fri från anlag för chondrodysplasi. Varken djur, semindoser eller embryon som bär anlag för chondrodysplasi är tillåtna i Sverige.

Rasstandarden (pdf) beskriver en exteriört rastypisk dexter.

Föreningen förordar inte inavel. Vi har en tillräcklig spridning på genetiken, inavel är inte ett hot.

Embryo och semin har importerats och även pollade (hornlösa) linjer finns nu i Sverige. Just nu ”Heterozygot Polled”, men med lite avelsarbete når vi ”Homozygot polled” inom några år.

Anslut renrasiga besättningar till KAP

För att senare kunna stambokföra djur är registrering och känd härstamning i KAP ett minimum.

Vid livdjursköp

Köp livdjur som är registrerade i KAP och har sina papper i ordning om ni vill vara säkra på att de är renrasiga dexter.

Avelsråd

För stambokfrågor, livdjurförmedling, importfrågor och avelsfrågor.

Lotta Bruse (Frågor om import och karantän)
T. 0492-313 44, 070-579 13 44
E-post »

Ulrica Norberg
T. 019-12 08 87, 0731-57 66 36
E-post »

Daniel Emitslöf
T. 0709-74 06 72
E-post »

Clas Helgstrand
T. 0411-715 01, 0702-012 774
E-post »

Linda Risberg
T. 0415-33 02 30, 0733-24 39 50
E-post »