Dexterns historia

En irländsk ras med lång historia

Dextern kommer ursprungligen från den sydvästra delen av Irland. Liksom Kerryn stammar den från den boskap som de tidiga kelterna höll. Eventuellt stammar den till och med ur kor som vikingar tog med sig till Irland.

Det sägs ibland att dextern är en relativt ny ras, men rasen beskrevs och namngavs redan 1845 av Mr David Low i en redogörelse över irländska kreatursraser. Enligt denna skrift har rasen fått både sin karaktär och sitt namn av Mr Dexter, anställd hos Lord Hawden att arbeta med boskapen. Lord Hawden hade kommit till Irland på 1750-talet, och bosatt sig i grevskapet Tipperary. Enligt David Low försökte Mr Dexter skapa en ny ras genom avel med de bästa djur han kunde hitta bland de härdiga kor som fanns i det bergiga området, och han uppnådde enligt Low i stor utsträckning sina mål.

Från Irland till England

Dextern kom till England 1882 då tio irländska djur köptes av Mr. Martin. J. Sutton i Oxfordshire. De visades på the Royal Show i Norwich år 1886.

Dextern sprids i världen

Dextern spreds tidigt till fler delar av världen. Det sägs att de passade bra att ta med på sjöresor som levande proviant. Sydafrika, Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland är länder med stort dexterintresse.

I Danmark har dextern funnits sedan 1980-talet. Man har där lyckats bra med avelsarbete och hälsoläge, och anses vara ett av de ledande dexterländerna.

Även i Norge finns det dexter. Inte lika många som i Danmark, men man ligger en bit före oss i Sverige.

Släktskap med andra raser

Under en period hölls dextern i gemensam stambok med den irländska kerry-kon, men dextern anses idag inte vara en variant av kerry-rasen utan en egen ras. Det finns senare studier som visar att dextern genetiskt skiljer sig förvånansvärt mycket från de keltiska och västeuropeiska korna, och att den i stället är besläktad med andra grupper av boskapsraser. Med dagens DNA-teknik finns det möjlighet att studera olika rasers släktskap och hoppas vi att vi så småningom kommer att få veta mer om dexterns historia. Tills dess, håll i bakhuvudet att det finns flera olika berättelser om dexterns ursprung.