Avel

För att en dexter fullt ut ska räknas som rasren ska den vara född i en besättning ansluten till härstamningskontrollen. Den måste ha registrerats enligt regelverket och bara ha dexter (raskod 19) som anfäder.

KAP – Kött Avel Produktion

Härstamningskontroll för köttraser sköts via KAP. KAP är ett datasystem för nötköttsproducenter som ger uppföljning av djuren och produktionen. Systemet är integrerat med Kokontrollen för mjölkföretag.

Stambok

Svenska dexterföreningen är medlem i Nordiska Avelsföreningen för Biffraser (NAB) och är stamboksförande förening för dexterkor i Sverige.

Lathund för dexterägare utan KKPC

Nedan finns en sammanställning till hjälp för mindre besättningar som inte använder dataprogrammet KKPC (Kokontrollen på PC) för rapportering.

KAPs kontrollår börjar den 1 september och slutar 31 augusti.

1. Skicka in en betäckningsrapport

Glöm inte att rapportera uppgift om betäckning före kalvning. Det skapar merarbete när en betäckningsuppgift saknas i KAP när kalvningen rapporteras. Tänk på att första dag i kons betäckningsperiod inte kan ligga före senaste kalvningsdatum!

Betäckningsrapporten görs i Växas system, logga in och gå till inrapportering via web. Semineringar rapporteras kontinuerligt av husdjursföreningarnas seminpersonal.

2. Rapportera kalvning.

Detta gör vi i CDB. Ange Mammans id, datum och födelsevikt. Informationen förs automatiskt över till KAP. Vägning av kalven skall helst göras samma dag kalven föds eller senast inom fyra dagar.

Alla kalvar skall ID-märkas senast 20 dagar efter födseln. Rapportering av kalven till CDB skall ske senast 7 dagar efter födelse.

Alla djur skall vara märkta med av Jordbruksverket godkända plastöronmärken (gula SE-brickor) i båda öronen. Då ett djur har tappat en öronbricka eller brickan har blivit oläslig ska en ersättningsbricka snarast möjligt appliceras på djuret. Ersättningsbrickan ska alltid vara präglad med samma identitetsuppgifter som fanns på originalbrickan. Reservbricka kan användas tillfälligt istället för en ersättningsbricka. Reservbrickan är präglad med landsbeteckningen för Sverige (SE) och produktionsplatsnummer. Reservbrickan får bara användas om det finns en originalbricka eller ersättningsbricka i djurets andra öra. Individnumret och kontrollsiffran måste skrivas dit med en märkpenna för bestående skrift. Om djuret har tappat en originalbricka eller en föreningsbricka ska en ersättningsbricka beställas.

3. Inköpta djur, försålda djur och döda djur

Inköpta djur, försålda djur och döda djur skall noteras i stalljournalen eller KKPC och rapporteras senast sju dagar efter händelsedatum.

Om rapportering sker via CDB Internet sker också automatiskt rapportering till KAP (förflyttningar, kalvningar och födelsevikter).

4. Skicka in namnrapport

Logga in på Växa. Inrapportering via webb. Under vägning mätning övrigt finns även namn.

5. Mät djuren

KAP är också ett system för produktionsuppföljning av köttraser. Dessa kunder rapporterar vikter till systemet vid flera tillfällen. I Dexterföreningen har vi kommit överens om att vi skall rapportera födelse vikt. Övrigt är frivilligt.

Vi tycker att det är bra om vi kan följa upp ”litenheten” i vår avel. Därför rekommenderar vi att ni gör mätningar av livdjuren vid 1 år, 3 år och 5 år. Detta beställer ni hos den lokala husdjursföreningen.

6. Verifiera kalven

En tjur som ska användas i avel ska vara DNA-verifierad.

Ta ett hårprov. Följ instruktionerna som finns på Vxa.se under rubrikerna Köttdata, Dokument och länkar och DNA-verifiering. Där finns även beställningsblankett.

Om ni inte vill kosta på DNA-verifiering av kor kan ett prov förvaras i frys, för senare användning.

7. Stambokför kalven

Detta kan göras via Växa Sveriges system. Logga in och registrera stambokföring. Om djurets föräldrar är stambokförda kommer det in, annars får man ett felmeddelande som berättar vad det är för fel. Registreringen kostar en avgift.

Därefter kan man beställa stamboksbevis. Snyggt att leverera vid en försäljning. Utskrift av beviset är gratis.

Härstamningsbevis kan mot en mindre avgift skrivas ut från KAP.