Bli medlem

Alla dexterintresserade är välkomna till vår förening.

Medlemsavgift:
100 kr/år (kalenderår) + 200 kr serviceavgift för dexterägare
Familjemedlemmar 100 kr/år

Bankgiro: 665-1939 eller Swish 123 330 83 01

Nya medlemmar som betalar medlemsavgift under perioden oktober-december blir automatiskt medlemmar också efterföljande kalenderår.

Glöm inte att ange namn, adress, telefon och gärna din e-postadress på betalningen!

Frågor? Kontakta vår kassör Monica Hurtig
Tel. 0708-207855 E-post »

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde ett nytt EU-direktiv in, Dataskyddsförordningen, som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL. Det nya direktivet är något skarpare än PUL. Det innebär i korthet att alla organisationer, inkl ideella som vår, måste ha den enskilde medlemmens godkännande för att få föra ett register över uppgifter om medlemmarna och hur dessa uppgifter används och sprids.

Läs hur Svenska Dexterföreningen behandlar personuppgifter här: GDPR Dexterföreningen (pdf) ››