Information från Gård & Djurhälsan:

Paratuberkulos hos nöt

Paratuberkulos är en kronisk tarmsjukdom som kan drabba idisslare, bland annat nöt och får. Paratuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium avium ssp paratuberculosis. Smittvägen är oftast fekal-oral och kalvarna smittas vanligen av kon. Inkubationstiden är lång, ofta flera år och infektionen är smygande. De dominerande symtomen är intermittent diarré och avmagring, trots bibehållen aptit.

Efter 25 år har Paratuberkulosprogrammet nått sitt mål- Paratb- programmet kommer att avvecklas 2023 och avslutas helt 2024.

2023 blir det sista året som frivilliga Kontrollprogrammet för Paratuberkulos kommer vara i drift.

Kontrollprogrammet startades 1998 som en konsekvens av att sjukdomen diagnosticerats hos en importerad tjur och lett till omfattande smittspårning och bekämpningsarbete där hela 50 besättningar slogs ut.

Syftet med kontrollprogrammet var att kunna erbjuda försäljning av paratuberkuloskontrollerade avelsdjur och därmed förhindra introduktion av sjukdomen i den svenska avelsbasen för köttraser.

Sedan dess har programmet utgjort en viktig pusselbit i arbetet med att hålla sjukdomen utanför Sveriges gränser. I samband med att EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft var Sverige tvungna att tydligare bevisa sin status för sjukdomen och en intensiv övervakning drogs igång, som inkluderade även nötkreatur utanför programmet i Sverige.

2024 kommer alla svenska besättningar med nötkreatur kunna räknas som fria och därmed finns det inte längre anledning ett separat kontrollera sjukdomen genom ett kontrollprogram. Det innebär att programmet kommer inte att finnas 2024.  Det är ett fantastisk och världsunikt resultat som alla besättningar som genom åren anslutit sig till programmet lagt grunden för.

Programmets struktur och organisation kommer finnas kvar under övergångsåret 2023, och besättningar som önskar slutföra provtagning inom programmet kommer att erbjudas göra detta. Ingen anslutningsavgift kommer att tas ut under 2023 och inga statusintyg kommer heller att skickas ut.

Kontaktpersoner

Virpi Welling
Djurhälsoveterinär Affärsområdeschef NötTel: 018-68 28 85
Mobil: 070-345 22 11
virpi.welling@gardochdjurhalsan.se
Ulrika Andersson
Administratör NötTel: 013-24 48 45
ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se